O nama - s vama od 1994.g.

Logopedski kabinet Logokor d.o.o. je osnovan 1994. Tijekom osamnaest godina u Logokoru se bavimo dijagnostikom i terapijom disleksije, posebnih jezičnih teškoća i diskalkulije te mucanja i smetnji u izgovoru riječi u djece i odraslih.

Mucanje se u Logokoru tretira po principima prihvaćenim diljem svjetske terapijske zajednice, prema kojima je terapija mucanja višedimenzionalni i individualiziran postupak. Višedimenzionalnost u terapiji znači da su u nju uvijek uključeni elementi jezično-govorne terapije i psihoterapijski postupci.

Više »

Karakteristike mucanja i oporavka od mucanja

Razvojno je mucanje govorno ponašanje koje karakterizira iznenadno i učestalo ponavljanje, prekidanje ili produljivanje glasova, slogova ili riječi nakon što je dijete već počelo govoriti posve tečno, spajajući riječi u dvočlane i tročlane rečenice.

Ponekad uz spomenute lakše simptome, u samome početku pojave mucanja, mogu nastati i napeti zastoji govora, tikovi i grimase lica ili izbjegavanje nekih riječi. Takva govorna ponašanja najčešće započinju između druge i pete godine života.

Više »

Disleksija - kako prepoznati disleksiju

Disleksija se određuje kao jedna od nekoliko specifičnih teškoća učenja. Specifičnim teškoćama u učenju najčešće se smatraju disleksija, posebne jezične teškoće i diskalkulija.

U prvim godinama školovanja disleksija u najužem smislu karakterizirana je kao sporo i neprecizno dekodiranje riječi, teškoće u ponavljanju i čitanju lažnih riječi te sporije imenovanje riječi.

Više »