Trajanje dijagnostičkog postupka

U okviru dijagnostičkoga postupka za utvrđivanje disleksije, posebnih jezičnih teškoća i diskalkulije dijagnostički postupak traje 2 ili, prema potrebi, tri sata po 60 minuta.

Uključuje testove kojima se utvrđuje jezično- govorni status, stupanj razvijenosti vještine čitanja, pisanja, razumijevanja teksta i provjeru sposobnosti računanja. Provodi se i provjera fluentnosti čitanja kao mjera brzine pročitanog po jedinici vremena za odlomke tekstova različite težine s obzirom na rječnik teksta i njegove rečenične kontrukcije. Za učenike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente uključuje i utvrđivanje stupnja čitalačke pismenosti. U dijagnostički postupak uvršteni su i testovi svih dijelova radnoga pamćenja, te provjera efikasnosti kodiranja informacija u dugotrajnom pamćenju. Nakon dijagnostičkoga postupka provodi se razgovor s roditeljima u kojem se pojašnjavaju svi rezultati testova i daju upute za daljnji samostalni rad s djetetom kod kuće ili terapijski plan za rad u Logokoru.Nakon provedenog razgovora roditelji dobivaju podrobno pismeno logopedsko izvješće sa stručnim mišljenjem i preporukom. 

U dijagnostici mucanja dijagnostički postupak traje dva sata. Za predškolsku i školsku djecu uključuje utvrđivanje jezično-govornoga statusa te testove, frekvencije i jakosti mucanja. Uključuje i analizu tipa najčešćeg tipa komunikacije s djetetom, njegovu emocionalnu reaktivnost, osjetljivost na pogreške u govoru, kao i osviještenost mucanja. Kod školske djece dijagnostički postupak uključuje i stavove u vezi s mucanjem te mucanje u čitanju različitih tekstova. Nakon dijagnostičkoga postupka u kojem su roditelji uvijek prisutni, terapeut nasamo razgovora s jednim ili oba roditelja bez prisustva djeteta. 

Za srednjoškolce i odrasle osobe koje mucaju dijagnostički postupak uključuje također utvrđivanje jezično-govornoga statusa te testove, frekvencije i jakosti mucanja.Uključuje i strukturirani postupak za analizu psihološkoga statusa osobe koja muca, njenih stavova o mucanju, postojanju anksioznosti u vezi s komunikacijskim situacijama ili komunikacijskim partnerima. Uključuje i analizu svih drugih psiholoških posljedica mucanja.

Dijagnostički postupak za artikulacijske teškoće traje od 45 do 60 minuta. Sadržava provjeru izgovora svih glasova, pojedinačno i u riječima različite glasovne strukture. Naročita se pažnja posvećuje provjeri fonološkoga pamćenja i stimulabilnosti tj. sposobnosti da dijete ponovi pravilan izgovor metodom imitacije onoga što je čulo.