O nama

Logopedski kabinet Logokor d.o.o. na adresi Medulićeva 14/3 osnovan je 1994. Tijekom dvadesetšest godina u Logokoru se bavimo procjenom i terapijom mucanja u djece i odraslih,procjenom i terapijom disleksije i diskalkulije, razvojnog jezičnog poremećaja te poremećaja izgovora glasova.


Voditeljica Logokora je dr. sc. Ines Galić-Jušić, prof. logoped

Rođena je u Šibeniku gdje je završila Gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju-smjer logopedija 1983. Od 1994. je voditeljica je logopedskog kabineta Logokor. Tijekom dvadedsetšest godina u Logokoru se bavi dijagnostikom i terapijom disleksije, posebnih jezičnih teškoća i mucanja djece i odraslih. Od 1984. do 1994. u Poliklinici SUVAG je obavljala posao individualnoga rehabilitatora djece urednog sluha i slušno oštećene djece koja su imala jezično-govorne teškoće.

Poslijediplomsku edukaciju od 1994. do 2001. posvetila je psihoterapijskim edukacijama: Od 1994. do 2000. Transakcijska analiza. Od 1998. do 2001. Procesna psihoterapija i edukacija iz Neurolingvističkog programiranja. Ciljevi u edukacijama bili su vezani uz ovladavanje teorijskim postavkama psihoterapijskih pravaca i dubinske psihologije kao nadopune terapijskoga dosega jezično-govorne terapije djece i odraslih.

2007. upisuje doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost na Sveučilištu u Zagrebu. Glavni joj je interes tijekom studija vezan uz jezičnu obradu djece s disleksijom i mucanjem. Doktorirala je na istraživanju povezanosti jezične obrade i tečnosti govora u djece koja mucaju i djece koja ne mucaju na primjeru EXPLAN teorije mucanja.

U svom svakodnevnom terapijskom radu, provodi individualnu i skupnu terapiju djece s disleksijom i posebnim jezičnim teškoćama i mucanjem. U svom radu sa školskom djecom i adolescentima te odraslim osobama koji mucaju i imaju teškoća u emocionalnom i motivacijskom dijelu ličnosti nastalih zbog teškoća u komunikaciji ili u učenju tijekom školovanja koristi i psihoterapijske postupake (kognitivno-bihevioralna terapija). Vodi edukacije roditelja o usvajanju adekvatnih stavova, vjerovanja i vrijednosti tijekom pomoći i poučavanja vlastite djece u školovanju te edukaciju roditelja djece koja mucaju. S prof. logopedinjom Katicom Puškarić bila je sukreatorica radionica za razvoj predvještina čitanja djece predškolske i školske dobi.

Održala je niz javnih predavanja vezanih uz temu dijagnostike i terapije disleksije, povezanosti funkcija radnoga pamćenja i pažnje te jezičnoga razvoja s vještinama čitanja i pisanja u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske (Zagreb, Koprivnica, Umag, Rovinj, Dubrovnik, Rijeka, Split, Šibenik, Gospić). Također, u školama Hrvatske održava i predavanja o primjeni invidualiziranoga pristupa za djecu s disleksijom i posebnim jezičnim teškoćama te predavanja o povezanosti jezičnih procesa i mucanja kod djece. Održava stručne edukacije nastavnicima i odgajateljima Mladinskoga doma Jarše iz Ljubljane, ustanove za odgoj i obrazovanje djece i mladih koji su žrtve nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. U sklopu kolegija Dijagnostika u logopediji, održala je seminare iz dijagnostike mucanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Bila je gost predavač  i na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis objavljenih radova i knjiga: 

  • Galić-Jušić, I., Palmović, M. (2010). Anticipirajući pokreti oka i posebne jezične teškoće, Suvremena lingvistika, Vol. 36 NO. 70. 

  • Palmović, M., Galić-Jušić, I. (2011). Anticipatory gaze and argument structure building in children with Specific Language Impairment, Acta Linguistica Hungarica (1216-8076) 58, 1-2; 108-1192010. 

  • Galić-Jušić, I. (2001). Što učiniti s mucanjem. Cjelovit pristup govoru i psihi. Ostvarenje, Zagreb. 

  • Galić-Jušić, I. (2004). Djeca s teškoćama u učenju, Ostvarenje, Zagreb. 

  • Galić-Jušić, I. (2001). Riječi okidači dezorijentacije u hrvatskom, in: Gift of dislexia, (ur.)R. Davis, Alinea, Zagreb. 

  • Galić-Jušić, I. (2009). Dijagnostika i terapija disleksije, u : Disleksija, A. Cottiero-Pavlić, (ur.) Hrvatska udruga za disleksiju, Zagreb. 

  • Galić-Jušić, I. (2016). Leksičko usmjeravanje u djece koja mucaju i djece koja ne mucaju na primjeru EXPLAN teorije razvoja mucanja, disertacija, Sveučilište u Zagrebu, radna verzija.

  • Galić-Jušić, I. (2016). Lexical priming in children who stutter and children who do not stutter in the example of EXPLAN development model of stuttering.

  • Galić-Jušić, I. (2020). Mucanje djece predškolske i školske dobi, Naklada Slap (u tisku).

   

Pretraga promoviranih doktora znanosti, arhivska baza Rektorata Sveučilišta u Zagrebu:http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/promocija-doktora-znanosti/promovirani-na-sveucilistu-u-zagrebu-pretrazivanje/