Mjesta održavanja terapija, radionica i predavanja u Logokoru

Početak individulanog  terapijskog rada je  30.8.2016

Početak radionica za razvoj predčitačkih i čitačkih vještina  je 8.10.2016.

Broj djece u skupnim terapijama kreće se od četvero  do osmero djece.

Predavanja za roditelje o jezičnom, govornom i komunikacijskom  razvoju, mucanju i teškoćama u učenju i načinima njihova ublažavanja  održavaju se također  u Kraljevićevoj 6.