Mjesta održavanja terapija, radionica i predavanja u Logokoru

Početak terapijskog rada je  7.9.2020.

Mjesto održavanja logopedske terapije  je Medulićeva 14/3, dvorište.