Rad s roditeljima

U Logokoru je jedan od ciljeva i rad s roditeljima te njihova edukacija za praćenje i usmjeravanje vlastite djece u školovanju.

U sklopu toga održavamo predavanja i radionice na kojima roditeljima dajemo uvid u najnovije činjenice i spoznaje kao i teorijske okvire unutar kojih se odvijaju terapijski postupci koje provodimo. Bitno nam je uputiti roditelje u:

  • ono što najnovija znanstvena istraživanja i teorije tvrde o usvajanju jezika 

  • specifičnosti i teškoće neke djece u usvajanju jezika koji je platforma za usvajanje čitačke vještine

  • zakonitosti u razvoju vještine i strategija čitanja. Upoznajemo roditelje s dosezima pojedinih terapijskih metoda za prevladavanje teškoća dekodiranja i razumijevanja u čitanju.

Isto tako u okviru ciljeva u Logokoru bitno nam je dati i kritički osvrt na:

  • podatke iz istraživanja i eksperimenta iz stručne literature o uspješnosti pojedinih terapijskih metoda u poučavanju jezika, savladavanju poremećaja pažnje i pamćenja te savladavanju teškoća i poremećaja čitanja, pisanja, računanja i učenja. 

  • razdvajanje terapijskih metoda koje se temelje na svjetski priznatim radovima iz znanstvenih časopisa knjiga i studija. Ti su radovi bazirani na znanstvenoj evidenciji (engl. evidence-based practice basis) o metodama za unaprjeđenje vještina dekodiranja i razumijevanja u čitanju i potrebno ih je razlikovati od tržišno usmjerenih, neznanstvenih metoda koje roditeljima i djeci mogu oduzimati dragocjeno vrijeme za učenje i savladavanje onog što im stvarno treba i što im pomaže u stvaranju čitalačke kompetentnosti. 

  • poučavanje čitanja prema modelima razvoja ove vještine koji su najutjecajniji u obrazovnoj praksi, podjednako u jezicima koji imaju plitku konzistentnu ortografiju kao što je hrvatski ili u jezicima s dubokom ortografijom, npr. u engleski. Jedan od modela koji primjenjujemo u Logokoru je model usvajanja vještine čitanja Linee Ehri (1995).