Trajanje terapijskog sata i načini rada

U Logokoru individualni terapijski sat raje 60 min.

Terapijski sat u skupini djece traje od 45 do 60 min. 

Individualna terapija se odvija ili tijekom čitave godine ili prema terapijskom planu u ciklusima od mjesec ili dva s po jedan ili dva sata tjedno. Ponekad,kada to okolnosti dopuštaju, i više dana u tjednu uzastopce.

Rad se u skupinama djece odvija najčešće po tri sata dnevno u trajanju od tri, četiri ili pet dana.